Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Personnummer:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • E-postadressen är ogiltig
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@rikshem.se.
 • Jag samtycker
Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Rikshem AB har full rätt att ta kreditupplysning och inhämta all den information som Rikshem anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt och ansökan om jag kan godtas som hyresgäst. Jag lämnar också mitt samtycke till att Rikshem lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig eller annan lämnade personuppgifterna. Jag intygar även att Rikshem får kontrollera mina inkomstuppgifter och kontakta nuvarande hyresvärd och/eller sådana referenspersoner som jag lämnat uppgift om, för att inhämta erforderliga uppgifter och referenser. Jag är medveten om att Rikshem förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån Rikshems uthyrningspolicy.

Personuppgifterna om dig kommer endast att behandlas inom Rikshem och bara under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande.

Ingen kreditupplysning tas på Rikshems befintliga hyresgäster som registrerar sig på Mina sidor och/eller som ansöker om andra objekt, som till exempel förråd eller bilplats.

Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade.