Smedby

Välkommen till Smedby! Här bor du med gröna omgivningar, mitt emellan jordbruk och skogsbruk. Samtidigt ligger bostadsområdet knappt åtta kilometer från Kalmars innerstad.

I det barnvänliga bostadsområdet Smedby ligger Rikshems hus grupperade likt tre byar runt de lekvänliga innergårdarna. Här finns stora sociala aktivitetsytor för stora och små, även fritidslokaler finns i kvarteret.

Här bor du med närhet till livsmedelsaffär med posthantering, en kyrka och apotek.