Nyhetsbrev Blombacka

Nu händer det mycket i området. Markarbeten för de nya husen har redan påbörjats och arbetsytor spärrats av. Inom kort kommer det också att genomföras sprängningar i marken och vissa gångvägar i området leds om.

Sprängningar på arbetsplatsen

Inom kort kommer sprängningar att genomföras på byggarbetsplatsen, då fastigheten står på bergmark som inte helt går att gräva upp med maskin. Dessa arbeten kan upplevas som störande och skapar kortare vibrationer i närliggande fastigheter.

Innan sprängningarna påbörjas kommer vi dela ut information i brevlådan till dig som hyresgäst, så du vet vilka datum och tider som dessa sprängningar planeras att ske.  

Ett tillfälle att uppmärksamma projektet tillsammans

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=58dd227e-fe1f-4001-99dd-2b3ac89c92a1

Pandemin har satt stopp för många aktiviteter - i vanliga fall hade vi på Rikshem bjudit in dig som hyresgäst i området på ett så kallat "spadtag", ett tillfälle att uppmärksamma att byggnadsarbeten ska påbörjas, över lite fika utomhus.

Som pandemiläget sett ut har detta inte varit möjligt, så vi siktar i stället på att bjuda in till ett kortare evenemang i slutet av sommaren! Mer information om detta kommer du få efter semestrarna.  

 

Flytt av gångvägar och avspärrningar

När byggarbetena ökar i omfattning framöver kommer vissa delar av våra gångvägar i området att ledas om. Dessa förändringar skyltas givetvis upp ordentligt på plats, men här är en översikt av de sträckor som berörs:

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=9879829c-4e77-43d2-872d-750c88f4c040

Vi önskar er alla en fin sommar med mycket sol och ett allt ljusare pandemiläge.

Efter sommaren är vi tillbaka med nya månadsbrev, och kommer då också att bjuda in dig som är intresserad till en utemiljögrupp för området.


Vänliga hälsningar,
Rikshem Södertälje
rikshem.se/blombacka