Sala Backe

Sala backe är ett lugnt och trivsamt område med blandad bebyggelse och arkitektur. Här trivs både barnfamiljer och äldre.

På några minuters gångavstånd finns bland annat livsmedelsbutik, konditori och vårdcentral. I området finns stora grönområden och flera lekparker. Även skolor och förskolor finns i området.

Rikshems fastigheter i Sala backe ligger cirka två kilometer nordost om Uppsala centrum. Här finns bland annat vårdboendet Hasselparken och seniorlägenheter på Årstagatan. Kommunikationerna är goda med bra förbindelser genom kollektivtrafiken och dessutom ligger bostäderna nära påfarten till E4:an.