Mätning från enkät via nyhetsbrev i somras

Hej!

I föregående kvartalsbrev gick vi ut med en enkät där efterfrågade vad ni tycker om 5 st område:

  • Utemiljö skötsel
  • Parkering
  • Städning invändigt
  • Avfallshantering

Totalt antal svar vi fick tillbaks uppnådde ca 10% vilket vi inte är helt nöjda med. Med det sagt ät det fortsatt aktuellt för att dra vissa slutsatser. Vill bara påminna er om att det är viktigt att ni besvarar enkäterna för att voi tillsammans ska prioritera rätt. 

Vad som däremot var väldigt roligt att läsa var att av dessa 10% var det 85% som varit boende i Hagalund i mer än 10 år! Vi tackar för att ni bryr er om Hagalund och tar er tiden att svara på enkäter. 

Resultatet på de 5 områdena: