Svartbäcken

Svartbäcken är ett trevligt bostadsområde som erbjuder stora grönområden, fotbollsplaner och ett kolonilottsområde.

Charmiga Fyrisån ligger alldeles intill bostäderna. I närheten av Svartbäcken finns också en vårdcentral och Fyrishovs idrottsanläggning med simhall, äventyrsbad och sporthallar. Skolor och förskolor finns i området. Svartbäcken består mestadels av flerfamiljshus men även småhus förekommer.

Rikshem erbjuder i området både hyresrätter och seniorbostäder. Här bor du centralt knappt 1,5 kilometer nordväst om centrala Uppsala med goda kommunikationer.