Västra Bälingebygden

Västra Bälingebygden

Bälinge är ett mindre samhälle cirka 12 kilometer norr om Uppsala. På Lundgårdsvägen finns våra trygghetsbostäder.

Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och finns i samma hus som träffpunkten där gemensamma aktiviteter anordnas. Fastigheten har trevliga innergårdar. 

Bibliotek och ortens vårdcentral finns i närheten. Området ligger nära naturen och passar dig som vill ha ett lugnt boende. Livsmedelsbutik, idrottsanläggning, elljusspår och utomhusbad finns i området. Kommunikationerna in till Uppsala centrum är goda.