Gamla Uppsalabygden

I stadsdelen Gamla Uppsala, fyra kilometer norr om Uppsala, finner du vårt bostadsområde Sköldmövägen. Här bor du i tvåvåningshus runt en stor och grön innergård med flera gemensamma uteplatser.

Stadsdelen Gamla Uppsala har anor från 500-talet och fornlämningarna vid Uppsala högar är ett populärt utflyktsmål. Här finns stora strövområden. Badplatser finns vid Fyrisån och Storvad. I området finns förskola.

Gamla Uppsala har bra bussförbindelser och cykelväg till centrala Uppsala.